محصولات

کابل های جبران ساز

کابل های جبران ساز، رابط بین سنسور ترموکوپل تا تجهیزات اندازه گیری شما هستند. این کابل ها که جنس سیم های آن متفاوت از جنس سیم های ترموکوپل می باشد تا دمای معینی که در استاندارد (DIN 43722, ANSI 96.1  و …) مشخص شده است، رفتاری مشابه ترموکوپل از خود نشان می دهند و می توان از آنها در مواردی که استفاده از سیم های ترموکوپل برای کابل کشی از نظر هزینه ای غیر اقتصادی است، برای اتصال سنسور از محل ترمینال تا دستگاه از این نوع کابل استفاده نمود.

این کابل ها بسته به نیاز مشتری می تواند با سیم های افشان و یا مفتولی و با روکش هاو شیلد های مختلف برای شرایط کاری گوناگون تولید و ارائه شود.

کابل های ترموکوپل

کابل های ترموکوپل در واقع همان سیم های ترموکوپل با همان خصوصیات مربوط به هر نوع ترموکوپل هستند که بصورت کابل درآورده شده اند.

در موارد لازم با اتصال یک سر سیم های این کابل ها می توان از آنها به عنوان ترموکوپل برای اندازه گیری دما در سایت استفاده کرد.

این کابل ها بسته به نیاز مشتری می تواند با سیم های افشان و یا مفتولی و با روکش هاو شیلد های مختلف برای شرایط کاری گوناگون تولید و ارائه شود.

کد بندی کابل های ترموکوپل و جبران ساز

رنگ بندی کابل های جبران ساز و ترموکوپل بر اساس استاندارد های مختلفی نظیر DIN 60584-3, ANSI 96.1 و … می باشد. این رنگ بندی تا حدود زیادی از بروز اشتباه در استفاده از کابل نامناسب جلوگیری می کند. البته لازم به ذکر است که یک کابل می تواند با یک نوع رنگ بندی بسته به استاندارد آن برای دو نوع ترموکوپل کاملا متفاوت باشد که به همین دلیل مشتری باید قبل از استفاده، از نوع کابل اطمینان حاصل کند.

بسته به دمای کاری ، روکش ها و عایق های مختلفی برای کابل ها استفاده می شود که در لیست زیر به آنها اشاره شده است.

دمای کاری روکش ها و عایق ها بر حسب درجه سانتیگراد
۲۳۵ MFA ۱۰۵ PVC
۲۶۰ PFA ۱۳۰ TPE-0
۴۰۰ E Glass Fiber ۱۳۵ ECTFE
۷۰۰ R Glass Fiber ۱۵۵ ETFE
۱۰۰۰ Silica ۱۸۰ Silicon
۱۲۰۰ Nextel ۲۰۵ FEP

تلرانس و مقدار خطای مجاز

جنس سیم ها و میزان ولتاژ ترموالکتریک آن برای کابل های جبران ساز و ترموکوپل همگی در استانداردهای DIN 43713 و DIN 60584-1 پوشش داده شده است.

مقدار خطای مجاز و تلرانس این کابل ها در استاندارد DIN 43722 (مطابق با DIN 60584-2) آورده شده است:

  • کلاس ۱ تلرانسی که برای کابل های ترموکوپل است و مقدار خطای مجاز کمتری دارد.

کلاس ۲ تلرانسی که برای کابل های ترموکوپل و جبران ساز است و مقدار خطای مجاز بالاتری دارد.

برای کابل های جبران ساز تایپ B، تا دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد استفاده از کابل های مسی بدون اکسیژن بلا مانع می باشد. در صورتیکه دمای محیط بالاتر از ۱۰۰ درجه باشد، لازم است که تغییراتی در ساختار کابل ها اعمال شود که این کابل ها بر حسب سفارش قابل تولید و ارائه می باشند.